Anahtar Kelimeler: vergi düzeni değildir....
  • Cumartesi 32 ° / 17 ° Güneşli
  • Pazar 32 ° / 19 ° Güneşli
  • Pazartesi 30 ° / 18 ° Güneşli

Balıkesir

11.07.2020

  • İMSAK 03:53
  • GÜNEŞ 05:44
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 17:15
  • AKŞAM 20:45
  • YATSI 22:27

Bu vergi düzeni adil değildir....

Sendika içi genişletilmiş istişare toplantısında konuşan Petrol İş Sendikası Şube Başkanı İlyas Satırlı Adaletsiz vergi politikalarının emekçinin belini büktüğünü açıkladı.

Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı yaşanan gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada;

"Bugün, emekçiler üzerindeki acımasız vergi yükünü protesto etmek, Adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için buradayız.

         Hepiniz hoş geldiniz....

         Arkadaşlar,

         Anayasamızın “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, Mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir.

         Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuluyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektör de çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

         Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.

         Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi, Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, Yıl sonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor.

Arkadaşlar,

         Bu vergi düzeni adil değildir....

         Hakka ve Hukuka uygun değildir.....

         Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir....

         TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi Emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, Vergi Adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor.....

         Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor.....

         Bu teklifte,

         Ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor... Ve çalışanların 2005 yılında yüzde 15 – 20 – 27 – 30 – 35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15 – 20 – 27 – 35 olarak uygulanıyor.

         Yetmiyor....

         2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor.

         Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, Çağdaş ve Adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik “Vergi Adaleti” sağlanması olmalıdır. Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenler ile aynı oranda vergilendirmek HAKSIZLIKTIR.... ADALETSİZLİKTİR....

         Arkadaşlar,

         Türkiye de vergi alanında yapılacak bir “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.

         Petrol-İş Sendikası olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz.”En az geçim indirimi” uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O Nedenle, Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.

         Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

         İdeal bir vergi sistemi, Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin dah adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.

         PETROL-İŞ SENDİKASI olarak,

          Bu Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz."