• Cumartesi 33 ° / 20 ° Parçalı bulutlu
  • Pazar 32 ° / 21 ° Fırtına
  • Pazartesi 31 ° / 21 ° Güneşli

Balıkesir

08.08.2020

  • İMSAK 04:30
  • GÜNEŞ 06:07
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 17:09
  • AKŞAM 20:21
  • YATSI 21:51

BİZ İSLAMCI DEĞİL, MÜSLÜMANIZ DİYELİM…

20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KURTULUŞUMUZ İSLAMCILIK, OSMANLICILIK VE TÜRKÇÜLÜK KULVARLARINDA ARANIR OLDU.

İslamcılığa nasıl bakmalıyız?

                İslamcılık nedir?

                İnanca, duyguya, gözleme dayalı sübjektif olguların üzerinde ittifak edilen bir tanımının yapılamaması normaldir. Ama İslamcılık tanımının Panislamizm’den geldiği biliniyor. Osmanlının Batıya karşı son çırpınışını kırmak için Batı Osmanlıların direniş hareketini terörizme eş değer Panislamizm diye niteledi. Sonra bu kelime İslamcılığı evrildi ve olumlu bir vasıf da kazandı.

20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KURTULUŞUMUZ İSLAMCILIK, OSMANLICILIK VE TÜRKÇÜLÜK KULVARLARINDA ARANIR OLDU.

                Sanıyorum İslamcılık kavramı ortaya çıktıktan sonra İslamcı diye nitelenen kişilerin ya da hareketlerin hiçbiri yeni bir ideoloji ya da siyasi bir hareket olarak ben de İslamcılığa katılıyorum diye ortaya çıkmış değildir. Belki bunlardan her biri İslam’dan yana oluşunu kendilerince önemsendiği, ya da İslam’ın özü itibariyle yara aldığını düşündüğü noktaları öne çıkararak dile getirmiş ve kendi açısından İslam’ı savunmuştur. Bunun gibi, İslamcılığı tarif edenler de yine kendi durdukları noktadan ve önemsedikleri çıkışlardan hareketle ona farklı tarifler getirmişlerdir.

                Mesela: İslamcılık bütünüyle İslam’a dönüştür, İslam’ın yanlış anlamalardan arındırılarak yenilenmesidir/tecdiddir, ıslahtır, İslam’a dayalı siyasi bir harekettir, hukukta ekonomide, yönetimde İslam’ın kurallarının uygulanmasını istemektir, İslam ümmetinin yeniden özgürleşmesi ve birleşmesi (İTTİHAD-I İSLAM) çabasıdır vb.

Bu farklı bakışların İslamcılığı tanımlamada ortak noktaları da yok değildir. Mesela: İslamcılık, İslam’ın kendi içinden çıkan bir kavram değildir. İslamcılık ötekine bir tepki hareketidir, başkalarının/ Batının güçlendiği, ilerlediği, Müslümanların ise geri kaldığı, yenik düştüğü kabulünden doğmuştur ve bundan kurtulmanın çarelerini aramadır. Olaylara ulusçuluk ya da Osmanlıcılık açısından değil, ümmetçilik açısından bakar, modern olana, hatta modernizme endeksli bir kavram olarak ortaya çıkma sebebi, İslam’ın akide ve ibadet yönünü tekrar yaşanır kılmaktan ziyade, onun toplumsal alanda, siyasette yönetimde olmasını istemektir vb.

                BU HALİYLE İSLAMCILIK BİR BAKIMA DA MÜSLÜMANLARIN MODERNLEŞME, YA DA EN AZINDAN MODERNİTEYE ALTERNATİF BULMA ÇABASIDIR. Bunlar bilinen şeyler.

                Benim üzerinde durmak istediğim noktalar ise şunlardır!

Bir: EVET BU KAVRAM İSLAM’IN KENDİ İÇİNDEN ÇIKMADI, Müslümanların kendi kendilerini tanımlamaları değil. Bu sebeple de kendimi konum olarak hep İslamcı denenler cephesinde görmekle beraber kavrama bir türlü ısınamadım.

                Olsa olsa ödünç alınan ve bir noktada bırakılması gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bu da Müslümanların tekrar ayağa kalkmalarıyla ilgili bir durum.

O zaman muhtemelen göğsümüzü gere gere, biz İslâmcı değil, Müslümanız diyebileceğiz. Gerçi Müslüman kelimesini de sorunlu bulabiliriz. Çünkü Müslim-an, Farsçadaki ân aidiyet eki ile Müslim olan anlamındadır. Peki, neden biz Kur’ân’ı Kerîm’in bize verdiği isimle, tıpkı Mü’min gibi, Müslim olarak değil de Müslüman olarak anılıyoruz? Bu da düşünmeye değer!

                İkinci nokta ise şudur: Her ne olursa olsun, bugün İslamcı kavramına bütün olarak karşı çıkmak da, bu kavramı çıkaranların oltasına takılmak anlamına gelebilir. Nasıl bidayette (Başlama. Ön. İlk olarak.) ’İSLAMCI’ nitelemesiyle, İslam diye bir derdi olan Müslümanlar terörize edilip etkisiz kılınmak istendiyse bugün de aynı tavır sergilenmektedir.

                Bugün İslamcılık, ya da onun bir dalı olan Siyasal İslam diyerek ona karşı çıkanlar da en baştakiler gibi İslam’ın topyekün bir hayat dini olmasını istemeyenlerdir ve çoğunluk itibariyle dillerinin altındaki bakla başkadır. Kavramın kendisine karşı olmak ise bundan farklı bir şeydir.

                Bu açıdan başından beri The-Jamaa’nın İslamcılığa ve Siyasal İslam’a karşı olması benim hep dikkatimi çekmiştir. Bugün İslam’ın uyanış döneminin en donanımlı ve orta yolcu hareketi olan İhvan-ı müslimin’e dahi iyasal İslam, ya da İslamcı (İslamiyyun) diye karşı çıkılmakta ve terörist ilan edilmektedir. Buna destek olanlardan birisi de yine The-Jamaa’dır.

                Ama onlar bu Amerikancı ve Müslümanları karalayıcı tavırlarının cezası takdir-i ilahinin bir cilvesi olarak kendileri de terör örgütü ilan edildiler!..